Rólunk

A „Női Erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” című projekt konzorciumvezetője a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, három konzorciumi partnerével együttesen kívánja megvalósítani a projektet.

A Változó Világért Alapítványt, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t és a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot tudatosan és célzottan kértük fel a partnerségre, korábbi együttműködési tapasztalata és a partnerek egymást kiegészítő tudása és profilja miatt.

Véleményünk szerint a négy szervezet együttműködése nagyon hatékony tud lenni az abban rejlő szinergiák kihasználásával: a Kamara kiterjedt kapcsolatrendszere, a helyi társadalomban és gazdaságban való sokrétű beágyazottsága miatt méltán alkalmas a vezetői pozícióra, a Pannon Novum az innovációt képviseli, az IFKA Kft. a hazai családbarát és női foglalkoztatás egyik legkomolyabb tudás- és gyakorlati központja, a Változó Világért Alapítványnak, mint munkaerő-piaci szolgáltatónak pedig közel 20 éves tapasztalata van a célcsoporttal történő együttműködésben.

A 36 hónaposra tervezett projekt területileg Vas megye 3 járását (Celldömölk, Vasvár, Körmend) érinti, közülük kettő hátrányos helyzetű térségnek minősül (Celldömölk és Vasvár térsége). A projekt keretében Celldömölkön kerül kialakításra és működtetésre a korszerű informatikai infrastruktúrával felszerelt, könnyen megközelíthető, akadálymentesített Család és Karrier Pont.

A projekt területi hatókörének mérete és elhelyezkedése igényli az eseti és rendszeres kitelepüléseket, melyek a járási székhelyekhez kötődnek (Celldömölk, Körmend), megfelelő infrastruktúrával rendelkező, akadálymentesített helyiségek használatával. Eseti jelleggel az igények és szükségleteknek megfelelően egyes kisebb településeket is érintenek.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a projekt irányítását, biztosítja a projekt menedzsment szervezetét és látja el a szakmai irányítást, valamint a nyilvánosság biztosítását. Tapasztalatára és kapcsolatrendszerére építve az Ő feladata a munkáltatókkal, önkormányzatokkal és állami szereplőkkel való projekt szintű kapcsolatok kiépítése, az együttműködések kezelése.

A Változó Világért Alapítvány a közvetlen női célcsoport területi szintű elérését, nekik szóló közvetlen tanácsadási tevékenységet biztosítja a projekt keretében.

A Pannon Novum Kft. részben a vállalkozó, vagy vállalkozni szándékozó nőket célozza, részben pedig KKV-kat.

 • Startup tanácsadást biztosít vállalkozó, vagy vállalkozni szándékozó nők számára.
 • Atipikus foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségek és érdekek megismertetését végzi.
 • Képzéseket szervez nőket és munkáltatókat segítő szolgáltatásokról, lehetőségekről.

Az IFKA elsődleges szerepe az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukcióval való együttműködés rendszerszintű kialakítása, annak eredményeinek adaptálása a projekt működési rendszerébe, illetve a korábban már hasonló programot vitt szervezet teljes körű minőségbiztosítása, a projekt módszertani támogatása:

 • Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
 • Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása.
 • Képzések, fejlesztések megvalósítása.
 • Kiváló modellek, helyi jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése.
 • Foglalkoztatási kerekasztalok szervezése.
 • Család és Karrier Pont együttműködések szervezése.

Az egységes szabályrendszer szerint működő Család és Karrier Pontunk a következő célok érdekében jön létre:

 • a nők munkaerőpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatóságának, valamint a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő és más munkaidőmodellek, távmunka, bedolgozás, alkalmi munka és mások) népszerűsítése, bevezetése, különös tekintettel a helyi igényekre;
 • a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és összehangolásának előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése;
 • a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

Központunkhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik Család és Karrier Pontunkat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldásában vagy kapcsolati rendszerükön keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott konkrét üggyel.

Pályázatunk rugalmasan igazodik a helyi jellegzetességekhez, de kötelezően előírt elemei is vannak a megvalósításnak. Ezek közül legfontosabb a képzések tartása, melyek öt nagy témakörben kerülnek megszervezésre: a munkába való visszatérést segítő, a munka-magánélet összehangolását célzó, a munkáltatókat érzékenytő, a társadalmi kapcsolatok létrejöttét ösztönző és egy belső, a szervezetépítéshez kapcsolódó képzés formájában. Az oktatás, felkészítés mellé segítő szolgáltatások is kapcsolódnak (például amíg egy édesanya részt vesz a munkaerőpiaci reintegrációt segítő képzésen, addig a kisgyermekére szakképzett gyermekfelügyelő vigyáz).

További feladatunk, hogy felvegyük a helyben működő közösségekkel (civil, egyházi, önkormányzati szervezetekkel) a kapcsolatot és ezzel a hálózatosodással, kapcsolatrendszerrel is a családok életét segítsük.

A projekt a „NŐI ERŐ”–Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén
(EFOP-1.2.9-17-2017-00016) című pályázat keretében és forrásaiból valósul meg.

 

 

Kapcsolat űrlap